Preview

Журнал инфектологии

Расширенный поиск

ИНФЕКЦИИ, ПЕРЕДАЮЩИЕСЯ ИКСОДОВЫМИ КЛЕЩАМИ, В КЕМЕРОВСКОЙ ОБЛАСТИ И НОВОКУЗНЕЦКЕ

https://doi.org/10.22625/2072-6732-2015-7-3-72-78

Полный текст:

Аннотация

Цель. Провести анализ эпидемиологической ситуации по инфекциям, передающимся иксодовыми клещами, в Кемеровской области, и выявить их клинико-эпидемиологические особенности в Новокузнецке.

Материалы и методы. Данные официальной статистики за 10 лет по заболеваемости клещевыми инфекциями. Наблюдали 240 больных: с клещевым вирусным энцефалитом – 106, иксодовым клещевым боррелиозом – 118, клещевым сыпным тифом – 13, сочетанной клещевой инфекцией – 3 больных. Методом иммуноферментного анализа определяли антитела к вирусу клещевого энцефалита, боррелиям, эрлихиям в сыворотке крови пациентов и антиген-вируса клещевого энцефалита в клещах; методом реакции связывания комплемента – антитела к риккетсиям.

Результаты. Активность переносчика в разные годы составляет от 95 до 196 дней. Максимальное число случаев заболеваний в конце мая – июне. В 80% случаев болеют городские жители. Зараженность клещей вирусом клещевого энцефалита на различных участках составляет 1,5–5,4. За 10 лет показатель заболеваемости клещевым вирусным энцефалитом в области снизился с 6,7 до 2,96, выше российского уровня в 2–3 раза. В Новокузнецке показатель ниже областного, с резкими колебаниями (5,3–2,1), без четкой тенденции к снижению; регистрируются преимущественно лихорадочная и менингеальная формы. Заболеваемость иксодовым клещевым боррелиозом в области увеличилась, составляет 3,9–10,1, с 2010 г. выше российкого уровня. В Новокузнецке показатель ниже областного и российского (2,0–6,3), эритемные и безэритемные формы регистрируются с одинаковой частотой. Ежегодно регистрируется 2–3 случая клещевого сыпного тифа. Случаев МЭЧ не выявлено. Сочетанные клещевые инфекции диагностируются в единичных случаях.
Заключение. В этиологической структуре клещевых инфекций на изучаемой территории ведущее значение имеют клещевой вирусный энцефалит (заболеваемость снижается) и иксодовый клещевой боррелиоз (заболеваемость повышается).

Об авторах

З. А. Хохлова
Новокузнецкий государственный институт усовершенствования врачей, Новокузнецк, Россия
Россия

заведующая кафедрой инфекционных болезней Новокузнецкого государственного института усовершенствования врачей, д.м.н., профессор; тел.: 8(3843)45-48-73Р. А. Гилёва
Новокузнецкий государственный институт усовершенствования врачей, Новокузнецк, Россия
Россия

доцент кафедры инфекционных болезней Новокузнецкого государственного института усовершенствования врачей; тел.: 8(3843)45-48-73Т. В. Середа
Новокузнецкий государственный институт усовершенствования врачей, Новокузнецк, Россия
Россия

доцент кафедры инфекционных болезней Новокузнецкого государственного института усовершенствования врачей, к.м.н.; тел.: 8(3843)45-48-73З. А. Клинова
Центр гигиены и эпидемиологии в Кемеровской области, Новокузнецк, Россия
Россия

заведующая паразитологическим отделением Центра гигиены и эпидемиологии в Кемеровской области; тел.: 8(3843)52-48-77Н. С. Колобова
Центр гигиены и эпидемиологии в Кемеровской области, Новокузнецк, Россия
Россия

заведующая вирусологической лабораторией Центра гигиены и эпидемиологии в Кемеровской области; тел.: 8(3843)37-55-93А. И. Осокина
Городская клиническая инфекционная больница № 8, Новокузнецк, Россия
Россия

врач-ординатор Городской клинической инфекционной больницы № 8;
тел.: 8(3843)72-35-14Список литературы

1. Dekonenko, E.P. Zabolevaniya, peredayushchiesya kleshchami / E.P. Dekonenko, G.N. Karetkina // Lechaschiy Vrach. – 2009. – . № 5. – www.lvrach.ru/2009/05/9211031/

2. Konkova-Reidman, A. B. Osobennosti patomorfoza kleshchevogo entsefalita na Yuzhnom Urale // A. B. Konkova-Reidman, V. I. Zlobin, L. V. Ter-Bagdasaryan // Infektsionnie bolezni. – 2014. – V. 12, №. 3. – P. 24–31.

3. Ierusalimskiy, A.P. Kleshchevoy entsefalit / A.P. Ierusalimskiy. – Novosibirsk, 2001. – 360 p.

4. Uskov, A.N. Kleshchevoy entsefalit, erlikhioz, babezioz i drugie aktual’nye kleshchevye infektsii v Rossii /A.N. Uskov, J.V. Lobsin, O.A Burgasova // Infektsionnie bolezni. 2010. – V.8, № 2. – P. 83–88.

5. Zlobin, V. I. Kleshchevoy entsefalit v Rossiyskoy Federatsii: sovremennoe sostoyanie problemy i strategiya profilaktiki / V.I. Zlobin // Vopr.virusologii.- 2005. № P. – 32-36.

6. Khokhlova, Z.A. Kliniko-epidemiologicheskie osobennosti kleshchevogo entsefalita na Yuge Kuzbassa / Z.A. Khoklhlova [i dr.] // Infektsionnie bolezni. – 2012. –V. 10 № 3. – P. 38–43.

7. Burmagina, I.A. Kharakteristika chrezvychaynoy situatsii rosta transmissivnykh infektsiy na Evropeyskom severe /I. A. Burmagina, V. M. Agafonov, D. V. Burmagin // Kazanskiy meditsinskiy zhurnal. – 2014. – V. 95, № 5. – P. 731–735.

8. Platonov, A.E. Prirodno-ochagovye infektsii v XXI veke v Rossii / A.E. Platonov [i dr.] // Epidemiologia I infektionnie bolezni. – 2009 – № 2. – P. 30–35.

9. Informatsiya ob epidemiologicheskoy situatsii i profilaktike kleshchevogo virusnogo entsefalita, iksodovogo kleshchevogo borrelioza, monotsitarnogo erlikhioza i granulotsitarnogo anaplazmoza cheloveka v Rossiyskoy Federatsii za 2013 god. http://www.irkutsk.ru/chumin/tick_encephalitis2013. pdf.

10. Rudakov, N.V. Epidemiologicheskiy nadzor i nespetsificheskaya profilaktika v sisteme mer zashchity naseleniya ot vozbuditeley infektsiy, peredavaemykh iksodovymi kleshchami / N.V. Rudakov, V.K. Yastrebov // Epidemiologia I infektsionnie bolezni. Aktualnie voprosi. – 2014. – № 6. – P. 7–8.

11. Postanovlenie glavnogo sanitarnogo vracha Rossiyskoy Federatsii Onishchenko G.G. №57 ot 28.09.2009 «Ob usilenii nadzora za kleshchevym borreliozom (bolezn’ Layma) i merakh po ego profilaktike».

12. Konenberg, E.I. Infektsii, peredayushchiesya iksodovymi kleshchami v lesnoy zone, i strategiya ikh profilaktiki: izmenenie prioritetov / E.I. Konenberg // Epidemiologia I vaktsinoprofilaktika. – 2013. – № 5 (72). – P. 7–17.

13. O situatsii po kleshchevomu virusnomu entsefalitu i drugim zabolevaniyam, peredayushchimsya pri ukuse kleshchami, v Rossiyskoy Federatsii / Federal’naya sluzhba po nadzoru v sfere zashchity prav potrebiteley i blagopoluchiya cheloveka // Ofitsial’nyy sayt ot 03.06.2015.

14. Andronova, N.V. Kliniko-immunologicheskaya kharakteristika ostrykh iksodovykh kleshchevykh borreliozov v Krasnoyarskom krae: avtoref. dis. ... k.m.n. / N.V. Andronova. – Novosibirsk: GMU, 2011. – 22 p.

15. Profilaktika kleshchevogo virusnogo entsefalita. Sanitarno-epidemiologicheskie pravila SP.3.1.3.2352-08.


Рецензия

Для цитирования:


Хохлова З.А., Гилёва Р.А., Середа Т.В., Клинова З.А., Колобова Н.С., Осокина А.И. ИНФЕКЦИИ, ПЕРЕДАЮЩИЕСЯ ИКСОДОВЫМИ КЛЕЩАМИ, В КЕМЕРОВСКОЙ ОБЛАСТИ И НОВОКУЗНЕЦКЕ. Журнал инфектологии. 2015;7(3):72-78. https://doi.org/10.22625/2072-6732-2015-7-3-72-78

For citation:


Khokhlova Z.A., Gileva R.A., Sereda T.V., Klinova Z.A., Kolobova N.S., Osokina A.I. Ixodidae tick-borne infections in kemerovo region and in novokuznetsk. Journal Infectology. 2015;7(3):72-78. (In Russ.) https://doi.org/10.22625/2072-6732-2015-7-3-72-78

Просмотров: 491


Creative Commons License
Контент доступен под лицензией Creative Commons Attribution 4.0 License.


ISSN 2072-6732 (Print)